"Wie heeft het gedaan?" en de derde vraag

BLOG: 

"Wie heeft het gedaan?" en de derde vraag

Body: 

Op 12 september 2017 verscheen het boek The Asshole Survival Guide: How to Deal with People Who Treat You Like Dirt, van  Robert I. Sutton, professor aan de Stanford Graduate School of Business.  Zijn specialisatie is het gedrag van mensen in organisaties.

Naar aanleiding van de lancering van het boek verscheen er in Stanford Business Insights (https://www.gsb.stanford.edu/insights/work-jerk-heres-how-survive) een interview van professor Sutton met Shana Lynch. Daarin vermeldt hij een onderzoek over pesten op het werk van het Workplace Bullying Institute waaruit blijkt dat ongeveer 50% van de Amerikanen ooit pesterijen op het werk gezien hebben of er het slachtoffer van geweest zijn.  Bij de vraag of ze zelf ooit actief gepest hebben antwoordt minder dan 0,5 percent bevestigend. 

Als we naar deze cijfers kijken zien we dat er iets niet pluis is.  "De menselijke soort is slecht in het waarnemen van de eigen zwakheden," zegt de professor en hij stelt dat we eigenlijk alleen maar kunnen hopen dat er in ons leven mensen aanwezig zijn die ons af en toe eens de waarheid over ons eigen gedrag vertellen.  Hij geeft ook de volgende raad mee: "Aarzel niet om jezelf als deel van het probleem te zien, en wees niet te snel in het etiketteren van anderen."

Dat mensen niet goed zijn in het waarnemen van de eigen zwakheden resoneert met het gegeven dat mensen die Naikan beoefenen, zeker in het begin, verrast zijn over wat ze allemaal vinden als antwoord op de derde Naikan-vraag, "Hoe heb ik het leven van de andere(n) moeilijk gemaakt?"  De meeste mensen zijn niet gewoon om bewust te reflecteren over de eigen negatieve invloed op de kwaliteit van het leven van de mensen in onze omgeving.  Vandaar dat nog geen half procent van de mensen die deelnamen aan het onderzoek over pesten op het werk bekennen dat zij zelf ooit actief betrokken geweest zijn. 

Door het stellen van de derde Naikan-vraag is Naikan een goede oefening in het meer waarheidsgetrouw waarnemen van de eigen rol in, en invloed op, de kwaliteit van het leven van anderen.  In situaties waarin er van pesten op het werk sprake is gebeurt het dat mensen het belang van hun eigen handelen, de dramatische invloed ervan op de kwaliteit van het leven van collega's sterk onderschatten.  Naikan kan die afwijkende waarneming corrigeren, en naar alle waarschijnlijkheid heeft dat tot gevolg dat het lijden van de collega's afneemt.  De verbetering in de zelfkennis die het gevolg is van de beoefening van Naikan biedt aan de persoon die Naikan beoefent immers meer vrijheid in het sturen van het eigen gedrag.  

IMG_0599DRU_0.jpg