4 belangrijke vragen

Vier belangrijke vragen

 

In het leven zijn er vier belangrijke vragen :

 

1: Wat hebben andere mensen voor mij gedaan, wat heb ik van andere mensen ontvangen?

2: Wat heb ik voor andere mensen gedaan of teruggegeven?

3: Hoe heb ik het leven van andere mensen bemoeilijkt, hoe heb ik iets "afgepakt"?

4: Hoe hebben andere mensen mij benadeeld of schade berokkend?

 

Deze vier vragen zijn uitermate belangrijk.  

 

Zijn die vragen evenwaardig?  Er blijkt een verschil te bestaan.  Bezig zijn met de eerste drie vragen is helend, terwijl bezig zijn met de vierde vraag meestal niet leuk en niet helend is.  

De Naikan methode beoefenen is leren om in de praktijk van het dagelijks leven vooral de eerste drie vragen te stellen met weglating van de vierde vraag.  Dat is een weg naar meer geluk, betere relaties met de mensen in onze omgeving, en een zinvol leven.  

 

Naikan bestaat in zijn oorspronkelijke vorm uit een week reflectie over je eigen leven vanaf je geboorte, aan de hand van de volgende drie vragen: 

 

Vraag 1 : "Wat heeft persoon X voor mij gedaan?"

Vraag 2 : "Wat heb ik voor persoon X (terug)gedaan?"

Vraag 3 : "Hoe heb ik voor persoon X het leven moeilijk gemaakt?" (Hoe ben ik tot last geweest?)

Als "persoon X" neem je daarbij eerst en vooral je eigen moeder.

Je overloopt aan de hand van die drie vragen je hele leven vanaf je geboorte tot nu, in principe in schijven van 4 à 6 jaren.

Als die eerste periode Naikan voor "moeder" gedaan is, neem je een andere persoon, bv. je vader, opa, oma, broer, zus, leraar, vriend, partner, etc, en je herbegint. 

Na zo'n "levensscan" van zeven dagen stap je terug de wereld in met een betere zelfkennis en met nieuwe inzichten.   De wereld ziet er anders uit.

 

lonely tree 1

Hoe verloopt een Naikanweek?

Een Naikanweek is een week geconcentreerd reflecteren op het eigen leven, en om dat mogelijk te maken ga je je zeven dagen afzonderen (een "retreat" doen).  Er bestaan Naikan-centra waar je dat kan gaan doen.

Acht uur per dag slapen, nog wat tijd voor een douche, toilet en eten en zo, en je kan bijna 15 uur per dag bezig zijn met de drie vragen van Naikan.  Doe je dat zeven dagen lang, dan heb je ongeveer 100 uren op je leven gereflecteerd.  

De eerste dagen zijn  voor de meeste mensen nogal lastig, de concentratie op je eigen verleden en de drie vragen is moeilijk en vermoeiend, maar na de vierde dag vinden de meeste mensen een zekere flow.  

Bij Naikan in deze oorspronkelijke vorm, in (bijna) volledige afzondering met alleen de drie vragen en je herinneringen aan je eigen levensfasen, laat je je bijstaan door een Naikan-coach ook wel Naikanbegeleider genaamd.   Dat is iemand die je bij je Naikan begeleidt en coacht door met tussenpozen van anderhalf uur telkens enkele minuten bij je langs te komen en je te vragen hoe het gaat, om je te bemoedigen en om desnoods methodisch bij te sturen zodat je je aan de Naikan methode houdt.   Dat is echter geen begeleiding die inhoudelijke coaching aanbiedt.

Het is de taak van de begeleider om je bij de toepassing van de Naikan methode te begeleiden, en niets méér dan dat.  
De begeleider bewaakt de methodische correctheid van je reflectie, maar geeft geen inhoudelijke commentaar, raadgeving of beoordeling.  Hij is als een glaswand die je binnen de omheining van de methode van Naikan houdt, en hij is als een spiegel die wat je tegen hem vertelt onvervormd en onverkleurd laat zijn zoals het is.   Je doet de Naikan-levensscan van je eigen leven zelf, en de inhoud van wat er in zit en er uit komt, dat is van jou en van geen ander. Dit is een van de zaken die de werking van Naikan zo krachtig maakt: je hebt op het einde van de week alle inzichten zelf gevonden.  Inzichten en beleving zijn volledig van jou, eigen aan jouw uniek leven, afkomstig uit jouw persoonlijk leven.

Om de omstandigheden voor je reflectie zo optimaal mogelijk te maken neemt die begeleider je ook alle praktische zorgen, bijvoorbeeld omtrent maaltijden, uit handen.  

Zelf zie je ook af van elke afleiding.  Dat wil zeggen dat je alle stoorzenders probeert te vermijden:  je hebt gedurende die week geen GSM bij (of geeft hem inbewaring bij de begeleiding), je telefoneert niet, je hebt geen radio en geen TV, geen emails of sociale media, en je praat met niemand behalve met de begeleider in de korte gesprekjes om het anderhalf uur; je leest geen boeken en geen kranten, en je bent niet bezig met lopende correspondentie.

 

Je vormt in die week een nieuw beeld van je eigen leven.  Dat beeld is helderder en veelkleuriger dan het beeld over jezelf en je relaties dat je tot nu toe in jezelf meegedragen hebt.  

Je maakt een reis naar de meest nabije bestemming, jouw enig, eigenste, uniek, eenmalig, kostbaar, ooit eindigend, aardse leven. 

 

Op deze website vind je een hele reeks verhalen van mensen die Naikan gedaan hebben.  De verhalen zijn bijna allemaal uit het Japans vertaalde eindevaluaties die deelnemers aan een Naikanweek in Japan eigenhandig geschreven hebben.

Lees via de hierbij horende link de verhalen van haat en liefde, ontwijking en verzoening, spijt en blijdschap, ontvangen en geven, zin in het leven.