Wetenschappelijk

Naikan werd en wordt wetenschappelijk bestudeerd. Hier volgen enkele links:

 

 

=> Brief intervention based on Naikan therapy for a severe pathological gambler with a family history of addiction: emphasis on guilt and forgiveness; in Springer Open Research Article.

 

 


 

 

 

=> Een single-blind experiment in Shanghai Xuhui Mental Health Center in 2015.  Voor 123 opgenomen patiënten met schizofrenie werd bovenop de gebruikelijke intensieve behandeling gedurende 4 weken, 5 maal per week en 2 uren per dag, Naikanbeoefening aangeboden. Deze groep werd vergeleken met een controlegroep van 112 patiënten.  Na 12 maanden waren 20,5 % van de patiënten van de controlegroep hervallen, terwijl dat in de Naikan-groep maar 10,6% was.   De Naikangroep scoorde ook merkbaar beter op een aantal psychologische vragenlijsten, en zij toonden een sterkere vermindering in medicatiegebruik.  

 

 


 

 

=> Een studie in 2011-2012 aan de Tianjin Medical University (China) vergeleek 30 patiënten met een alcoholverslaving die enkel medicatie kregen met een groep van 30 patiënten die naast de medicatie ook een zevendaagse Naikan deden. Tests voor en na : Obsessive Compulsive Drinking Scale(OCDS),Symptom Checklist90(SCL-90),Nurses Observation Scale for Inpatient Evaluation(NOSIE),Personal and Social Performance Scale(PSP),World Health Organization Quality of Life Brief Scale(WHOQOL-BREF)

PSP ook afgenomen 8 weken na de zevendaagse.  

Alle geteste scores waren statistisch significant beter bij de Naikan-groep dan bij de controlegroep die geen Naikan deed.   Naikan als cognitieve therapie kan de drang naar alcohol verminderen, en een positieve invloed hebben op de psychologische symptomen depressiviteit, angst en interpersoonlijke problemen.  De mentale gezondheid gaat er op vooruit.  De sociale functies van de patient verbeteren zodat er meer sociale steun mogelijk wordt en alcoholafhankelijkheid verminderd wordt.  Negatieve cognities kunnen door Naikan afgezwakt worden en zelfwaarde, zelfvertrouwen en zelfrespect gaan er dan op vooruit.  De kwaliteit van leven verbetert.  Alcohol craving vermindert in samenhang met verbetering op vlak van depressiviteit, angst, interpersoonlijke relaties en negatieve cognities.  Wanneer Naikan in deze context als een behandeling ingezet wordt heeft zij het voordeel dat ze kortdurend is, eenvoudig uit te voeren, en genezend effect sorteert. (link naar mlrror van het artikel als oorspronkelijke link niet werkt)

 

 


 

 

=> In 2010 vergeleek men twee groepen patiënten met een majeure depressie volgens de criteria van DSMIV.  Alle 47 patiënten hadden een zevendaagse Naikanweek gevolgd, met goed gevolg.  De 24 patiënten die dagelijks Naikan bleven doen scoorden na drie maanden beter dan de patiënten die na de Naikanweek geen dagelijkse Naikan waren blijven doen.  De scores voor depressie (Beck Depression Inventory), angst (State-Trait Anxiety Inventory) en psychosomatisch lijden (Cornell Medical Index) waren beter bij de dagelijkse-Naikan groep.  Het besluit van de studie was dat een aangehouden beoefening nodig is indien men niet terug wil verglijden in de toestand van voor de Naikanweek. (link naar mirror van het artikel als oorspronkelijke link niet werkt)

 

 


 

 

=> In de Tianjin Medical University werd in 2010 een proef gedaan met een verkorte intensieve Naikan van 3,5 dagen in plaats van de gewoonlijke 7 dagen.  Er werd aan de hand van de SCL-90 symptomenchecklist en schilderactiviteiten door de patiënten vastgesteld dat ook de verkorte Naikan een positief effect had op de gezondheidstoestand van minder gezonde personen.   (link naar mirror van het artikel als oorspronkelijke link niet werkt)

 

 


 

 =>In dezelfde universiteit had men in 2009 een vergelijkende studie gemaakt over het effect van Naikan op internetverslaafde studenten versus studenten zonder dat probleem.   Tussen beide groepen was er geen verschil, dus Naikan bleek niet een specifieke werking te hebben voor internetverslaving, maar beide groepen verbeterden op een reeks scores in psychologische vragenlijsten : SCL-90,ABS,PSSS,SES,SCCS en AOS. Besluit was dat Naikan een positieve invloed had op adolescenten en hun eventuele psychologische problemen.  (link naar mirror van het artikel als oorspronkelijke link niet werkt)

 

 


 

 

=> In 2009 onderzocht men het effect van Naikan op psychosomatisch lijden bij studenten.  46 studenten begonnen aan een week Naikan, en 13% vielen af, zodat er 40 de week volledig meemaakten.  Bij deze 40 studenten zakte de score voor psychosomatische symptomen, gemeten met de SCL-90 schaal, van 160.8 vóór Naikan naar 123.2 na Naikan.  (link naar mirror)

 

 


 

 

=> In Duitsland biedt men Naikan aan sommige gevangenen als optie aan, en er loopt een langdurend onderzoek over welk effect een week Naikan heeft op gedetineerden.  Zie onder volgende link.  In Duitsland wordt Naikan in 22 gevangenissen aangeboden.

 

 


 

 

=> In 2005 deed men in het Universitair Ziekenhuis van Tottori een studie over het effect van Naikan op patiënten met gegeneraliseerde angststoornis (15 pp.)  en met paniekstoornis (13 pp.)  Men deed een meting van psychologische wijzigingen tussen voor en na aan de hand van het Tokyo University Egogram (TEG), Yatabe-Guilford personality inventory (YG test) en  Rosenzweig picture frustration (PF) study.  Lange-termijn effect werd beoordeeld aan de hand van Global Assessment of Functioning (GAF.)  
Vijf van de 28 patiënten toonden geen verbetering, de 25 anderen verbeterden opmerkelijk.  Deze 25 toonden allemaal vooruitgang wat betreft GAF score (van 51 naar 83), scores voor angst, nervositeit en depressiviteit, en betere sociale vaardigheid.  (link naar mirror voor als oorspronkelijke link het niet doet.)