Veranderen in zeven dagen

Empathie en begrip voor anderen kunnen in 7 dagen sterk verbeteren

Er loopt een wetenschappelijk onderzoek naar het effect van Naikan in Duitse gevangenissen. Nicole Ansorge van de Criminologische dienst van Nedersaksen in Duitsland leidt het onderzoek. Zeven dagen Naikan doen blijkt een langdurend positief effect te hebben op de sociale ingesteldheid van gedetineerden. Link naar dat onderzoek

Drie metingen en grote vooruitgang

Prison-008.jpg

Gedetineerden die een week Naikan deden vulden op drie verschillende tijdstippen een vragenlijst in. De Schaal van Enzmann van 1996 is een gevalideerde psychologische vragenlijst die empathie en begrip voor het standpunt van de andere meet.

De eerste meting was tien dagen voor het begin van een week Naikan, en de tweede meting tien dagen na die week Naikan. Tussen de eerst en de tweede meting was de score voor empathie en begrip gestegen van 2,94 naar 3,1 op een maximum van 4.

Om na te gaan in hoeverre het effect blijvend was heeft men 6 maanden later een derde meting uitgevoerd, en toen bleek het effect zelfs nog te zijn versterkt. De waarde “empathie en begrip” steeg naar 3,29.

De vragenlijst werd ook volgens het zelfde schema ingevuld door een controlegroep van gedetineerden die wel een aanvraag gedaan hadden voor Naikan, maar op een wachtlijst terechtkwamen. Bij deze controlegroep die dus wel interesse getoond hadden voor Naikan maar het (nog) niet gedaan hadden, werd er geen significante wijziging in de scores op de vragenlijst vastgesteld.

Niet alleen empathie

Naast de Schaal van Enzmann vulden ze ook de Criminal Sentiment Scale (Simourd, 1997) in, en daaruit bleek ook weer een verbetering, op gebied van aanvaarding van de wet, het (niet) loochenen van verantwoordelijkheid, en het zich (niet) identificeren met andere criminelen.

 

Lees ook : Hoe kan dat? Veranderen in zeven dagen?

 

Welkom bij Naikan