Naikan met meerderen onder begeleiding

In groep met individuele begeleiding: het voorbeeld van Naikan in scholen

Er bestaan in Duitsland voorbeelden van Naikan in scholen, waarbij de leerlingen van een klas elke week op een bepaalde morgen de drie vragen beantwoorden in een schriftje. 
Daarbij kan het onderzocht object bijvoorbeeld “de school” zijn, of “de klas”, “de klaskameraden”, “de studie”, etc.

In dit geval doet men dus Naikan in een groepssituatie, maar elke leerling schrijft enkel in het eigen schrift, en dat schrift is voor de andere klasgenoten niet toegankelijk. De leraar kan alleen mits goedvinden van een leerling diens schriftje inzien en eventueel ondersteuning aanbieden.

De sfeer in een klas die Naikan doet of gedurende een periode gedaan heeft, is anders. Er is meer respect voor elkaar. De leraar krijgt meer respect, en er is bij de leerlingen onderling minder pestgedrag.

Intensieve Naikan-week met ondersteunende begeleiding

Bij deze vorm van Naikan verblijft men ergens gedurende zeven dagen (in Japan, Duitsland en Oostenrijk bestaan er daarvoor ingerichte Naikan-centra), en men brengt er die zeven dagen in intensieve beoefening van Naikan door. Ongeveer 91 uren Naikan, gespreid over 7 dagen, met begeleiding.

Er is ondersteuning: een begeleider komt ongeveer om het anderhalf uur luisteren en aanmoedigen.

Wil men het meeste halen uit die Naikan-ervaring dan leest men in die week geen boeken, men spreekt niet met andere deelnemers en men heeft geen contact met andere mensen. 
Dus geen GSM, radio, TV, dagbladen. 
Deze vorm van Naikan is intensief, en geeft de deelnemer de kans om in alle rust zijn levensbalans op te maken. Voor veel deelnemers is dit een sterke ervaring die hen op de weg naar liefde en vreugde zet.

IMG_0703DRU.jpg

Omdat het zo'n diepe en sterke ervaring is, kan dit een heel goede aanzet zijn om verder Naikan te beoefenen in het dagelijks leven. Een intensieve Naikanweek biedt zeker bepaalde voordelen.

Hierbij een paar beelden van een Naikancentrum in de buurt van Bremen, Duitsland.

Elke Naikanbeoefenaar heeft hier een afgebakende hoek van de zaal, en zit achter een kamerscherm. Dit is een typische manier van doen in Naikancentra. Het kan ook op een individuele eenspersoonskamer, bv in een hotel of bezinningshuis ingericht worden.

IMG_0695DRU.jpg